تبلیغات


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه

ای منتظر غمگین مباش خوش روزگار می رسد  ان کشتی طوفان زده اخر به ساحل می رسد

http://pic.iran-forum.ir/images/dmufm62r65nvcsirc91.jpg

http://pic.iran-forum.ir/images/vr6xhvkp7ktbbpwxx07l.jpg


 نظرت در مورد عکس چیه

برای دادن نظر کلیک کن


Sara