تبلیغات


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه
راه ارتباطی یاهو که اکثراً اینجا هستم


http://www.parmisfun.com/email-signature-generator/emails/120404/120610/1339339547.png
راه ارتباطی جمِیل که زیاد نمیرم

http://www.parmisfun.com/email-signature-generator/emails/120404/120610/1339339492.pngراه ارتباطی ام اس ان که تو این هم  زیاد نمیرم

http://www.parmisfun.com/email-signature-generator/emails/120404/120610/1339339610.png

فدای شما قربون همتونSara