تبلیغات


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه

اس ام اس های عاشقانه


http://www.parsnaz.ir/upload/35/0.223500001317587192_parsnaz_ir.jpg

هیچ وخ دلِ اونــایــی کِ گــریــه شــون بــی صــداســت رو نــشــکـنیــد . . .
ایــن آدمــا هــیــچــکــسُ نـــدارن کــِ اشــکــاشــونُ پــاک کـــنــه . . .
.
.
.
.
آرزوی خیـلی ها بـودم!
از آن دست نیافتـنی هایشـان..
ساده اسـیرت شدم که قــدر ندانستی...

.
.
.
.
اگر نمک باعث شوریست...
.عجیب است یار من این همه " نمک " دارد و شیرین است !!!!
.
.
.
.
“ ﺩﺍﺭ” ﺑﺰﻥ!
ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ…
ﺗﻮ ﺭﺍ “ ﺩﻭﺭ ” ﺯﺩﻩ!
ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ
ﺍﻣﺎ…
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!
.
.
.
.
ایــن بــار هــم کــه
تــاول پــاهــایــم خشــک شــود،
دوبــاره عاشقــت میشــوم!
دوبــاره راه مــی افتــم
دوبــاره
گــم مــیشــوم . .
.
.
.
.
قبول دارین اگه با یکی دوست شدین(دوست دخ...ر)اگه هی چکتون کرد اگه گفت کجایی؟اگه گفت چرا جواب اس ام اسا مو نمیدی؟
بدون خیلی دوست داره...
.
.
.
.
یکی از لذتهایی که دیگه ندارم اینه که...
تو این هوای سرد... سرما خوردم...
لحظه به لحظه چِـــکم کنه..
حالمو بپرســـه..
صد تا دکتر پیشنهاد بده و وقتی خونسردی منو ببینه خودش وقت بگیره و به زور ببرتم...
هزار تا خوردنی مفید برام آماده کنه..
وقتی تب دارم...می خوابـــــم...
کنارم باشه و نگرانـــــ و بیــدار...
وقتی با کابوس از خواب می پرم...
به آغـوشش پنــاه ببرم ....
بگه آرومــــ بــــــاش ..مــــن اینجــــام...
.
.
.
.
ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻬﺘﻮﻥ
ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯿﺸﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ !
ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻦ ، ﻧﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻦ ...
ﻓﻘﻂ
ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﯿﺴﺘﻦ ...
.
.
.
.
نمیدانم!
کجای بازی ما اشتباه بود که تـــو دیگر همبـــازی من نیستی!!!
و من هنوز گـرگــم به هـــوای تو...!
.
.
.
.
ســخــــتـــه...خیلی سخت بود.دیشب ساعت ها تو خیالم باهاش صحبت کردم ولـــــــــی...
ولی وقتی امروز دیدمش چیزی جز سلام نتونستم بگم!!!
.
.
.
.
غمگینم...
همانند پرنده ای که به دانه های روی تله خیره شده و به این فکر می کند که چگونه بمیرد...؟
گرسنه و آزاد
یا سیر و اسیر.....
.
.
.
.
میدونی غربت یعنی چی ؟
غربت یعنی از گرمای نفس های کسی که دوستش داری دور باشی .
Sara