تبلیغات


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه ✘
آپــ جمعه 4

تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیتصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیتصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی      

خیانت قشـــنگی بــــوב...

تهیــﮧ کننـבهـ : دوســــــتم

کارگـــــرבان : عشـــــقم

تقدیم بـﮧ این زنـבگــے


بــبــیــלּ  | گـــــوش |   کُــــלּ :

فَـــرقـــے نِـــمـــیــکُـــنِـــهـ کـــ  | مَـــלּ | פּَ  | تــــو |

مُــتِــوَلِــבـهـ کُــــבومــ بُـــرج  ســــآلـــیـــمــــ

مُـــهِـــمـــ ایــنـــهـ کــــ

اَگــــ  { تــــو }  بــــآشــــے  { مَـــלּ } هَــمــیــشــهـ بُــرجزَهـــرمــــآرَمــــ

مــیــشــهـ نَـــبـــآشــــے ؟!http://upload.tehran98.com/upme/uploads/9c834c41805d30a91.jpg

وَقــتـــی پُــشــتــتـــ حَـــرفــــ زیـــآدـهـ کـــهـــ

یــــآ آرزوشــــونـــهـ جــــآتــــ بــــآشَــــن وَ نـــمـــیـــتـــونَـــنـ

یــــآ ایـــنـــکـــهـ

مـــیـــخـــوآنـ بـــآهــــاتـــ بــــآشَــــنـ وَ دَر حَــــدتــــ نــیـــســـتَـــنـــ ...

خــیـــآلِـــتـــ راحَــــتــــ :)){ زاپــآس } رو بــــازے کُـــنَــمـ

اَزَمـــ اِنـتـظــآر نَـבاشــتِــهـ بـــاش ڪـہ

آرزویــــے غــیــراَز

{ پَــنــچَـــر } شُـــב نِـــت  בاشـــتـهـ بـــآشَـــمـــ
!!


تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیتصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیتصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

http://upload.tehran98.com/upme/uploads/9c832cb2e24113742.jpg

مغــــرور وخـــودشیفتهـ نیســـــــــــتیم ولی


یــآدگرفتیم تو زندگـــیمون منــــت اَحـــدی رو نکشیمـ..

.

خــــــــــداحافظـ ـــ تو فرهنگــ لغـــ ــت ما


جــوابــش فقطــ یکـــ کـــلمـــســ ــ ـت...


بســــ ــــــــلآمــ ـــــ ـــتـــــ همیــــــــن...☆ハート★ のデコメ絵文字آرامِـــ✗ــش امروزتـــ.. رو مـَــבیــــ ـــون مَحـــ ــلِ سَـ ــگــے باش ひげさん♪放出!! のデコメ絵文字

.. ڪِـــﮧ به خـِــیلـ !! ـیـــا نــَمیــــ✗ـــــذار
ے
゜*はーと*゜ のデコメ絵文字


ـفـرق سـرتـــ مے בونے کـجـاسـتــ ؟

בوســتـ בاشـتـنـتــ  בقیقا  بـــפֿورـه  هـمونـجا !


http://upload.tehran98.com/upme/uploads/9c833a0ac9faf4823.jpg

تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیتصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیتصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی


مهمــــ نی پشــــت سرمـــ چیـــــ میگــــــــــــن...

 

مــــهمـــ اینــــه کــــ آبـــــ درــیآ بـ دهنـــ سگـــ کثیفــــــ نمیشهــــ!

 

آره عزیزمـــــ اینـطوریـآستـ!بعضیا هستن تا میفهمن دوسشون داریم

خودشونو گم میکنن ماهم میخاییم تا صد ساله دیگه پیداشون نشه

متوجه ای که؟؟؟


http://upload.tehran98.com/upme/uploads/e7802a3dd35e343b1.jpg


گآهے اوقآتـ بآیـב خدآ رو شکــر کنے

یآ اصلـآ بـغـلـشـ کنے و بـبـوسـیـشـ

کـﮧ بــﮧ چیزے کـﮧ یـﮧ روزے میخوآستے

نرسیـבے ...!


http://upcity.ir/images2/13182413961977097492.jpg

تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیتصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیتصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

http://upload.tehran98.com/upme/uploads/9c83a58157d827f55.jpg

خیلی خری که فکرمیکنی میتونی

 با عوض کردن خطت وپاک کردن شماره هاش

 گندی که تو احساست زد فراموش کنی


غمگین ترین روز زندگیمـ

روزی بوכ

کهـ عزیزترینمـ بهـ بودن כر کنار כیگری تن כاכ....!


دلــــ ـــتنگی

مــرض عجـــیبی ســـت!

آدم را آرام آرام،نــــــــاآرام می کند!!!


http://static.cloob.com/public/user_data/club_advert/20/58541_2687.gif


لطفا اس ام اس های عاشقانه خود را برایمان بفرستید 30005604444446


ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ

’̿’̿ ̿✖ اِمــ ـضـــ ـآ ✖/’̿’̿ ̿

(•̪●)✖✖[̲̅H̲̅][̲̅A̲̅][̲̅D̲̅][̲̅I̲̅][̲̅T̲̅][̲̅A̲̅]_[̲̅K̲̅][̲̅T̲̅][̲̅A̲̅][̲̅Z̲̅][̲̅7̲̅][̲̅3̲̅]✖✖(•̪●)


+ 25 اردیبهشت 93 | ساعت 23 و 17 دقیقه و 22 ثانیه | هادی کریمی | نظرات ()

Sara