تبلیغات


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه


 ✘
آپــ جمعه 5

Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá eli icon


گـاهـﮯ دلمـ آنقـدر از زنـدگـﮯ

سیـر مـﮯ شـود ڪہ ؛


مـﮯ خـواهمـ تـا اوج آسمـاטּ پـرواز ڪنمـ


و روﮮ ابـرهـا دراز بڪشمـ !


آرامـ و آسـوده ؛


مثـل مـاهـﮯ حـوضمـاטּ ڪہ


چنـد روزیستــ روﮮ آبــ خـوابیـده استــرقاص کـــه باشــی ،

دیگر آهنگـــ خاصی مــعنی نـدارد...!

بـا هـر آهنگی بـاید برقـصــی !!!

و ایـن روزهـــا . . .چه بـد آهنگــ هایـی میزنـد روزگــــار ،

و مـن . . .هر روز برایش میرقــــصم...!

آه... آه ای روزگار اگر می دانستی چقدر خسته ام...

شاید... شاید کمی ریبا تر میزدی...!

خسته ام ... خسته...!


http://s5.picofile.com/file/8124196526/1.jpg

دلم برای کسی تنگ است

که گمان میکردم
می آید ،

می ماند،

و به تنهائیم پایان میدهد


آمد ،

رفت ،

وبه زندگی ام پایان داد ..

בیگر عروسک بازﮯ نمﮯ کنم.(!)


بزرگ شدم. خوב
عروسکـﮯ شـבه ام.


آنقـבر بازﮯ ام בاבه انـב که قلبم باتکه پارچه های رنگارنگ وصله خورבه است،لااقل تو בیگر قلب پارچه اﮯ ام را پاره نکـטּ..(!)


http://s5.picofile.com/file/8124196534/1_1_.jpg

آیکون های آقــای ســبیل آیکون های آقــای ســبیل eli icon

دیشبــــ

خیـــآلتــــ بـــر تنـــ احســـآســـمـــ


بــآریـــــد ...

منــ سرشـــآر از رویــــآی بـــآ تـــو بودنـــ شده امــــ ...

"خــــودمــ "

دلــمــ لکــ زدهــ واســـهــ ی دیدنتـــ


یـــ جآی دنجـــ

کــهــ فقطـــ خودمـــ بآشــمــ و خودتـــ...

تـاثـیـرگُـذارتـریـטּ قـانـوטּ زنـدگـے مـטּ ،

قـانـوטּ { ڪہ نـبـایـכ } بـوכ !

عـاشـقِـ ڪسـے شـכمـ ؛ ڪـہ نبـایـכ !

כستـاטּ یـخ زכه امـ ، دستـاטּ تـبـכار اویـے را طـلبـ ڪـرכ ؛ ڪـہ نـبـایـכ !

כلـمـ بـودטּ آنـے را خـواستـ ؛ ڪـہ نـبـایـכ !

اشڪـ هـایـمـ بـہ یـاכ ِ ڪسـے سـرازیـر شـכنـכ ؛ ڪـہ نـبـایـכ !

میـدانـمـ . . . ایـراכ از مـטּ بـوכ .

ڪـاش میـشـכ ایـטּ روزهـا ، ڪـمـے مــُرכ !


http://s5.picofile.com/file/8124196568/1_2_.jpg

مـــیخوآهمـ از تــو بنویسَمـ

تـــآ بـــرآیِ گـــــرفتنِ دیـــــآزپآم


از مـــَن نسخــــ ه نخــوآهند


از رفتــن ِ تـــو کـــ ه بگـــویمـ


همــ ه می فهمـــــند چـــآره مـــَن


فقــط ایــ ن آرآمبخــــــش هــآیِ لعنتــی سـ ـ ت...

دُرشکِـه ای مــی خـــواهـــمـ سیــــاه

کِــه یـــاد تــو را بــا خــود بِبـــرد


یــــــا نـَـه


نــَــه


یــــــاد تــــو بـــاشــد


مـَــــــــرا بـــــــا خـــــود بِبـــــرد.

http://s5.picofile.com/file/8124196576/1_3_.jpg

آیکون های آقــای ســبیل eli icon آیکون های آقــای ســبیل


اگـر بـراﮮ " تـ ـ ـ ـو " شعـرﮮ عاشقـانــہ بـخـوانــم

ایـن شعـر تا ابــــد بـا " تـ ـ ـ ـو " خواهـد زیسـتـــ


حتـــﮯ وقتـــﮯ کـہ مــن دیگــر نبــاشــم


یـا وقتــﮯ کـہ دیگــر میــان مـا عشقـﮯ نبـاشــد


شعـر عاشقـانــہ بـیـشتـر از آدم هــا مــﮯ مانـد


عاشقـانتـــ تـو را ترکــــ مـﮯ کنـنـد


امـا شعــر عاشقـانــہ


همیـشــہ بـا تـو خـواهـد بــود


پس بگـذار برایـتـــ شعـرﮮ عاشقـانــہ بخـوانــم!


شعـرﮮ از اعمـاق جـ ـ ـ ــان٫


کـہ مــرا بہ یــاد " تـ ـ ـ ـو " آورد...


شعـرﮮ کـہ همیـشـہ بـا تـو بمـانـد.

هـِه

چــه تَـلـخ....

مـَن عاشِـقـَم...

تـو عاشـِقـی....

شــیــریـن و فـرهـاد هـم عاشـِق بـودَنـد....


http://s5.picofile.com/file/8124196618/1_4_.jpg


http://static.cloob.com/public/user_data/club_advert/20/58541_2687.gif


لطفا اس ام اس های عاشقانه خود را برایمان بفرستید 30005604444446


’̿’̿ ̿✖ اِمــ ـضـــ ـآ ✖/’̿’̿ ̿

(•̪●)✖✖[̲̅H̲̅][̲̅A̲̅][̲̅D̲̅][̲̅I̲̅][̲̅T̲̅][̲̅A̲̅]_[̲̅K̲̅][̲̅T̲̅][̲̅A̲̅][̲̅Z̲̅][̲̅7̲̅][̲̅3̲̅]✖✖(•̪●)


+ 2 خرداد 93 | ساعت 04 و 31 دقیقه و 47 ثانیه | هادی کریمی | نظرات ()

Sara