تبلیغات


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه


 ✘ آپــ جمعه 6


Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá

از ســــگـ کـمتـــراســـتـ

کســـی کــهـ بـهـ وفـــــــــایش اعتبـــاری نـیســـتـ

قـــــــلادهـ اش رابــاز کــن تــابـــــرود...

به سلامتــــی کســـی کـــه وقتــــی دستشــــو تو دستــــام گرفتـــــم

تمــــام تنـــم لرزیــــد

نـــه واســـه خوشحالــــی...

نـــه واســـه عشـــق بـــازی...

واســــه تــــرس از فــــــردای بـــدون اون بــــــودن...!!!


http://s5.picofile.com/file/8124868750/4.jpg

خـــــاطـــرات آدم مثـــل یــه تیـــغ کنــد میمــونـــــه

کـــه رو رگـــت میکشـــــی

نمیبـــــره

امـــا تـا میتونــــه زخمیــــت میکنــــه


http://oshelam.persiangig.com/image/joda saze 2/dcc0001003905dhup5hmh7o.gif

حالـــــم گرفتـــــه...

ازایـن شهـــر کــه آدمـ هایش همچـــون هـوایــش نـاپـایــدارنـد

گـــاه انقـــدر پــاک کــه بـــاورت نمی شـــود

گـــاه آنقـــدر آلــوده کــه نـفســـت می گیـــرد

http://s5.picofile.com/file/8124868718/2.jpg

Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá

بـاتمـــام مــدادرنگــــی هـای دنیــــا

بـه هـر زبانـــی کـه بدانـــی یا ندانـــی

خالـــی از هــر تشبیـــه استعـــاره وایهــــام

تنهـــا یکـ جملـــه برایـت خواهـــم نوشــت

دوســـــتتــ دارم خـــاص ترین مخــــاطـــبـ خــــاص دنیـــــا


http://oshelam.persiangig.com/image/joda saze 2/dcc0001003905dhup5hmh7o.gif

گاهـــی بایـــد بخنــــدی...

بــاصــدای بلنـــد...

کــه کـــَر شود آسمــــان...

وفـریـــاد بزنــــی...

دنیــــــــــــــا

نامـــــردم اگــه با ایــن صــدای خنــــــده نــرقصــونمتـــــــ

http://oshelam.persiangig.com/image/joda saze 2/dcc0001003905dhup5hmh7o.gif

مــن بــد اخـــلاق نیستم...

فقـــط قرارنیست باهمـــه خـــوب باشــــم :-(

http://s5.picofile.com/file/8124868734/3.jpg

نمــے دانــــے ،


چه دردے دارد !


وقـــتــے حــــالـم ..


در واژه هــا هــم نــمــے گنــــجــد ...


http://oshelam.persiangig.com/image/joda saze 2/dcc0001003905dhup5hmh7o.gif

گاهیــ ...

فقط گاهیــ ...

دلمــ میـــ خواهــد خودمـــ رآ فرآمــوشـــ کنمــ ...

بهــ جاییــ دور برومـــ ...

جاییـــ کهــ مرآ نشناسنـــد ...

جاییــ کهــ کسیــ را نشنــاسم ...

فریاد خفتهــ در گلویمــ را آزاد کنمـ و بگویمــ ...

منــ بریدمــ دنیا!

اینقدر نقشــ قلمتـــ را به دلـــ منـــ نزنــ ...

اینـــ زندگیــ هرگز تغییــر نــخواهد کرد!http://s5.picofile.com/file/8124868692/1.jpg

سـَََََََََــلامَتــی اٌونـاًبی کِــهـ

قــٌول دآدن تـآ آخـــرِِش بـمونـَن

اَمـآمشــخـََـص نکـَـردَن

"آخــَـَََـرِش" کجـــآسـتـ

http://oshelam.persiangig.com/image/joda saze 2/dcc0001003905dhup5hmh7o.gif

بــــــزرگتـــــریــــن ” اشــــتبـــآهــــم” در زنـــــدگـــــــی

ایـــــــن بــــــــود::


هـــــرجــــآ رنـــجـــیــدم “لـــبخــند” زدم!!!


فکــــر کــــردنــد ” درد” نـــدارم…


ضــــربــه را “محــــکمــــتر” زدنـــــد!

http://oshelam.persiangig.com/image/joda saze 2/dcc0001003905dhup5hmh7o.gif

خــوآبــ هـآیَــمــ ...

بــویـــِ تَـــنِ تــــــــــو را میـدَهــد !

نَـــکُـنَد آنــ دورتَـــر هـآ ،

نیـمِـهــ شَــبــ دَر آغــوشَمــ میگــیـریــ ..!!؟

http://s5.picofile.com/file/8124868768/5.jpg

اَگـر کَسـی سٌـراغی از مَن گِرفـت . . .

بِگوییـد رَفته است!

اَگـر پٌرسیـد کجـا؟

بگوییـــد رفتـه بخـوابـه

حتمـــــا ک نَباید یـه چیـز عاشقـانه باشـه کـه!

http://oshelam.persiangig.com/image/joda saze 2/dcc0001003905dhup5hmh7o.gif

در بچگی به عروسکی که

برای "بازی" کردن است "دل "میبندند...

اما.... وقتی بزرگ میشوند با "دل "آدمی که

برای دل بستن است "بازی" میکنند...!

http://oshelam.persiangig.com/image/joda saze 2/dcc0001003905dhup5hmh7o.gif

حســــــــ بودنت قشنگ تریـــ ـــ ــن حس دنیاست

تو ڪـﮧ باشی ..

هر روز را .. نـــ ــــــ ــــ ـــــه!


هر ثانیه را .. عشــ ــ ــ ـق است !!


آیکون های آقــای ســبیل آیکون های آقــای ســبیل


http://static.cloob.com/public/user_data/club_advert/20/58541_2687.gif


لطفا اس ام اس های عاشقانه خود را برایمان بفرستید 30005604444446


’̿’̿ ̿✖ اِمــ ـضـــ ـآ ✖/’̿’̿ ̿

(•̪●)✖✖[̲̅H̲̅][̲̅A̲̅][̲̅D̲̅][̲̅I̲̅][̲̅T̲̅][̲̅A̲̅]_[̲̅K̲̅][̲̅T̲̅][̲̅A̲̅][̲̅Z̲̅][̲̅7̲̅][̲̅3̲̅]✖✖(•̪●)
+ 8 خرداد 93 | ساعت 21 و 04 دقیقه و 15 ثانیه | هادی کریمی | نظرات ()

Sara