تبلیغات


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه


 ✘ آپــ جمعه 7

آیکون های آقــای ســبیل آیکون های آقــای ســبیل آیکون های آقــای ســبیل


یکــ سفر...

کهـ ختمــ بشــود بهـ یکـ دریآ،

کهـ ختمــ بشــود بهـ یکـ جنگلــ،

کهـ "منــ" باشمــ و یکــ هوایــ شرجیــ رو بهــ داغــ شهریوریــ،

کهــ منــ درساحلــ،

 نیمهـ شبــ،

زلــ بزنمــ بهــ همانــ ماهـ بزرگیــ کهــ

تو چند لحظهــ پیشــ بـهـ آنــ نگاهــ کردهــ ایــ...

و اینگونهــ

بهــ اجبار،

گرهـ بدهمــ نگاهمانــ را در همــ...

http://s5.picofile.com/file/8125584142/11.jpg

آسمـان هـم کـه بـاشی بـغلت خـواهــم کـرد …

فـکر گـستــــردگـی واژه نبـاش!

هـمه در گـوشه ی تـنـهایـی مـن جـا دارنـد …

پـُر از عـاشـقـانـه ای تـو...

دیـگر از خـدا چـه بـخواهــم؟؟؟…


http://oshelam.persiangig.com/image/joda saze 2/dcc0001003905dhup5hmh7o.gif

هرشب

این موها را شانه میكنم...
آرام آرام...
ب امید پیدا شدن رد بوسه هایت...
تار بهـ تار موهایم بی تابنــــد در برابـــر اینـــ نگاهـ هایـ بیـ پروایــ تو...
سر نــــــچرخان....
بازموهایـــم را كنار بزن،

وکنار لاله ی گوشم زمزمه كن كه عاشقم هستی...


http://s5.picofile.com/file/8125584150/22.jpg

گــآهــﮯ بـآیـَـב بـِخَــنــدﮯ

بــآ صــِدآ ﮯ بــُلـَنـב

ڪــهِ ڪــَر شَــوَد اسِماלּ:..

وَ فــَریـآב بِــزَنــﮯ

בُنیــا!!!

نـآمـَـرבَم اَگــهِ بـآ ایــלּ صــבآﮯ خَنــבه نَـرَقـصـونَـمــت!


http://oshelam.persiangig.com/image/joda saze 2/dcc0001003905dhup5hmh7o.gif


دستــــت را بیـــــــاور ....

مردانه و زنانه اش را بی خیـــــــال!

دســـــت بدهیم به رسم کودکــــــــــی ...

قرار اســــــت هــــوای هم را بی اجــــــــازه داشته باشیـــم...


http://s5.picofile.com/file/8125584168/33.jpg

یکـ روز میــ بوســمتـــ!

یکـ روز کـــہ باراטּ میـــ بارد،یک روز که چترمان دو نفره شده

یکـ روز کهـ همه جا حســابیــ خــیـــس است،

یکـ روز کــ گونهـ ـهـ ـآیت از سرما سرخ سرخ استــ،

آرامـــ تر از هر چه تصورش را کنیــ،

آهستـــهـ، میــ بوســـمتــ ...

------------------------------------

Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá

------------------------------------

مخاطبـ خاصـ منـ،همینـ امشبـ

با حرفای قشنگشـ

بهمـ ثابتــــ کرد

که فقد و فقد "مخاطبـ خاصـ" منهـ و ـخواهد ماند...

قابلـ توجه هرکیـــ حس مالکیتـ دارهـ روشـ!


http://s5.picofile.com/file/8125584192/55.jpg

چه ساده بودم

آن هنگام که می پنداشتم

شکستن دل کسی

ناگوارترین حادثه ی عالم است.

امروز که دلم شکست

عالمی تکان نخورد

به سادگی خودم می خندم !!


------------------------------------


Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá

------------------------------------

بنـــد دلـــم را

به بند کفـــش هایت گـــره زده بودم

که هر جـــا رفتـی

دلــم را با خود ببری

غــــافل از اینکه

تو پـــا برهنـــه می روی

و بی خبــــر…


http://s5.picofile.com/file/8125584200/66.jpg

ﮔﺁﮬﻰ ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﻧــﺁﺯ ﻛـﺷـﻳﺩ..


ﻧـَـــﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺁﮦ ﻛـﺷــــــــــ0ــﻳﺩ...


ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ اِﻧـﺗـﻅﺁﺭ ﻛـﺷـــــــﻳﺩ..


ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺩَﺭﺩ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ...


ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﻓـَـﺭﻳـﺁﺩ ﻛـﺷـــــــﻳﺩ...


ﺗـَـﻧﮬﺁ ﺑـﺁﻳـَـﺩ دَﺳـﺕ ﻛـﺷــﻳﺩﻭ رَﻓـتــــــ...


http://oshelam.persiangig.com/image/joda saze 2/dcc0001003905dhup5hmh7o.gif

بگــــــــــــــذار...

توی همیـــــــــــن یکــــــ جملـــــهـ...

دوبـــــــآره عاشق هم باشیـــــــــــــم...

 مــــــــن نامــــــــت را صـــــــــــدا مــــــــی کـنـــم...

 
تـــــــــو مثل همیشه بـــگـــــــــو:

 
جــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــانـــــ م...


The Fading Night The Fading Night The Fading Night


http://static.cloob.com/public/user_data/club_advert/20/58541_2687.gif


لطفا اس ام اس های عاشقانه خود را برایمان بفرستید 30005604444446


’̿’̿ ̿✖ اِمــ ـضـــ ـآ ✖/’̿’̿ ̿

(•̪●)✖✖[̲̅H̲̅][̲̅A̲̅][̲̅D̲̅][̲̅I̲̅][̲̅T̲̅][̲̅A̲̅]_[̲̅K̲̅][̲̅T̲̅][̲̅A̲̅][̲̅Z̲̅][̲̅7̲̅][̲̅3̲̅]✖✖(•̪●)
+ 15 خرداد 93 | ساعت 05 و 07 دقیقه و 20 ثانیه | هادی کریمی | نظرات ()

Sara