تبلیغات


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه

پسرها

قبل از ازدواج

بعد از ازدواج

نتیجه گیری اخلاقی

خوابیدن تا لنگ ظهر

بیدار شدن زودتر از خورشید

سحر خیز شدن

رفتن به سفر بی اجازه

رفتن به حیاط با اجازه

معتبر شدن

خوردن بهترین غذاها بی منت

خوردن غذا های سوخته با منت

تقویت معده

استراحت مطلق بی جر بحث

كار كردن در شرایط سخت

ورزیده شدن

دیدوبازدید از اماكن تفریحی

سر زدن به فامیل خانوم

صله رحم

... آموزش گیتار و سنتور و

آموزش بچه داری و شستن ظرف

همدردی با مرد ها

گرفتن پول تو جیبی از پاپا

دادن كل حقوق به خانوم

مستقل شدن

 

 

قبل از ازدواج

بعد از ازدواج

نتیجه گیری اخلاقی

ایستادن در صف سینما و استخر

ایستادن در صف شیر وگوشت

آموزش ایستادگی

تعطیلات رفتن به دیزن و اسكی

تعطیلات شست وشوی خانه ولباس

پر شدن اوقات فراغت

نوشتن كتاب شعر و رمان

نوشتن داستان پرنده در قفس

شهرت باد آورده

صحبت تلفنی بی محاسبه زمان

اتهام به پر حرفی حتی برای 10 دقیقه

حفظ عضلات صورت

رفتن به سفرهای هفتگی

درحسرت رفتن به پارك سر كوچه

امنیت كامل

 
+ 2 آبان 89 | ساعت 03 و 18 دقیقه و 43 ثانیه | هادی کریمی | نظرات ()

Sara