تبلیغات


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه


 ✘
آپــ جمعه 8

Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá

از قَـــدیــم گُــفــتَـن دَهـــَــن مَــــردُم رونِمیشــــه بَــســتـــ ....

اَمـــا سِــــرویــس کـــه میشـــه کَــــرد ....
 
 


√ آבم هـایـﮯ ڪـﮧ عشقشــوלּ رو مثـلِ ڪانـالِ تلویـزیـوלּ عـوض مـﮯ ڪننـב؛
 
 آخـرش بـایـב بشیـنـלּ بـرفـــڪ تمـاشـا ڪنـלּ .×

http://s5.picofile.com/file/8126402142/7.jpg


 
√ تـــوﮮ زنـــבگـﮯ یـاב گـرفتـــم، هــر چـﮯ مـﮯ خـوام بـاشـم (!)
 

فقـط نفــر "ωــــــــــــــوّم " خلـوتِ " בو " نفــرِه نبـاشــم...××

 

 

حَــــآلـــ مـــآ |یــــــنـــقَـــدرَمـ کِـــــــہ مـــے بــیــنــــے خــوبـــ نُـــیُــــسـتـــــــ

فُــــــتُـــؤشـــآپـــــــــہ ! ×

 

زیر خـــــــــودم خـــط کشیدم که مهم شوم .....

 

فکر کردند.... غلــــــــــط املاییم ..... پاکــــــــــم کردند ....


http://s5.picofile.com/file/8126402050/7_1_.jpg

کـــــــــــــاشـ انســـــــــــــانـ

 

گاهـــــــــــــــــیـ

 

به انــــــــــــــدازه  نیـــــــــــــــاز بمــیـــــــــــرد

 

بعـــــــــد بلنـــــــد شــــــــــــــــود

 

 آهســـــــــــــته آهســــــــــــته خــــــــاک پاهایــــــــــــش را بتکـــــــــاند

 

گــــــــــــرد هایـــــــــــش بمـــــــــاند

 

دلــــــــش خواســــــــت برگــــــــــــردد به زنــــــــــــدگی

 

نـــــــــخواســـــــــت بـــــــــــــــخوابــــــــــــد تاابــــــــــــــــدﺍﻭﻧـﯽ ﮐـﻪ ﻟـﯿـﺎﻗــﺖ ﻣﺎ ﺭﻭ ﻧــﺪﺍﺭﻩ ، ﺧــﺐ ﻧــﺪﺍﺭﻩ ﺩﯾـﮕـﻪ !!
 
ﭼـﯿﮑﺎﺭ ﮐـﻨــﻢ؟【 .. :| .. 】 
.
.
.
.
 
ﻏـﺼــﻪ ﮐــﻢ ﺳـﻌـﺎﺩﺗـﯽ ﻣــﺮﺩﻡ ﻫــﻢ ﻣــﻦ ﺑـﺨــﻮﺭﻡ؟!!!
 
 
والااااااااااااااااااااااااااااا【.. ❂_❂ ..】

http://s5.picofile.com/file/8126402076/7_2_.jpg

 چرا  تــ♥ــو  
 
چرا فقط تــــو؟

هندسه ے زندگــــے ام را تغییر می دهــــے

پابرهنه به جهان کوچکمــ وارد می شوے

در را میبندے

و من اعتراضــــے نمــــےکنم!!

چرا فقط  تــــو را دوست دارمـ  ؟!


http://oshelam.persiangig.com/image/joda saze 2/dcc0001003905dhup5hmh7o.gif


✘با من پیاده راه بیـــــــا

دور این خیابان ها بچرخیم

شاید

مردم هوس کرده باشند

خوشبختی را شانه به شانه ببینند...


http://s5.picofile.com/file/8126402092/7_3_.jpg


بیهـــــودِه نَـقّـــاش بــــــودِه ام . . .

ایــــــטּ هَمِـــــﮧ ســـــال . . !

بِـــــﮧ چَ ــــــــشم هــایَت ڪِـــــﮧ مے رِسَـــــم ،

قَلَـــــــم مــــوهـــا
خ ـــــیس مے شَــــوَنــد . . .

بِـــــﮧ لَــب هــایَت ڪِــــﮧ مے رِسَـــــم ،

دَستَــــــم مے لَــــــرزَد . . .

رَنـــگــ هــــا مے گــُــــریـــزَنــــد ،

وَ قــاب هـــاےِ خ ــــــالے ، ، ،


تَنـــ ــهـا . . .

نَبــــودَטּِ تـــــو را . . .

بِـــــﮧ دیـــــوارِ زِنـــدِگـــــے ام ،

مے ڪـــــوبَنــــــد . .10500000عــاشقــانه هــایی که برایتــــ مینویسم

مثل آن چــای هایی هستند کــه خــورده نمیشونـد

یــخ میــکنند و بــاید دور ریخت

فنجانتــــ را بده دوبـــاره پر کنمـــــ

من زیاد اهل چای نیستم

مرا به یک آغوش گـــ ـــ ـــرم میهمان کن...


http://s5.picofile.com/file/8126402134/7_4_.jpg

اَز آدمہا بگـــ ـــذر

دلتـ ـ ـ را گنده تــ ـر ڪـטּ

ناراحتـ ـ ـ ـ ایـטּ نبــــ ــاش ڪہ چرا جاده ے رفاقتـ ـ ـ ـ

با تو همیشہ یڪ طرفہ اَستـ ـ ـ ـ

مہم نیستـ ـ ـ ـ اگر همیشہ یڪ طرفہ اے

شاد باش ڪہ چیزے ڪم نگذاشتہ اے

و بدهڪار خودتـ ـ ـ ، رفاقتتـ ـ ـ ـ و خُــ ــدایتـ ـ ـ ـ نیستےگــــآهـ ـے…!

هَــــنوز گـ ـآهــــے…!

مَــــرآ بـ ـه جــــآن تـ ـو قَـــــسَم مـ ـے دَهَـــــند…!

ببـــــین تَـــــنهـ ـآ مَـــن نیســـتَم

کــــ ه رَفتَــــــنَت رآ بــآوَر نمـــــــے کُـــنَم…!ドット のデコメ絵文字 آخـــــرین فـــハート のデコメ絵文字ــردی کـــــه , ドット のデコメ絵文字

درســـــت قبـــــل از خـــــواب ,

ドット のデコメ絵文字 در مـــــوردش فکـــ森ガール のデコメ絵文字ــر می کنیـــــد ... ドット のデコメ絵文字

کســـــی اســـــت کـــــه ,

ドット のデコメ絵文字 " قلــ♥ــب " شمـــــا بـــــه او تعلـــــق دارد .........゜*記号*゜ のデコメ絵文字 ドット のデコメ絵文字


The Fading Night The Fading Night آیکون های آقــای ســبیل


http://static.cloob.com/public/user_data/club_advert/20/58541_2687.gif


لطفا اس ام اس های عاشقانه خود را برایمان بفرستید 30005604444446


’̿’̿ ̿✖ اِمــ ـضـــ ـآ ✖/’̿’̿ ̿

(•̪●)✖✖[̲̅H̲̅][̲̅A̲̅][̲̅D̲̅][̲̅I̲̅][̲̅T̲̅][̲̅A̲̅]_[̲̅K̲̅][̲̅T̲̅][̲̅A̲̅][̲̅Z̲̅][̲̅7̲̅][̲̅3̲̅]✖✖(•̪●)


+ 22 خرداد 93 | ساعت 22 و 01 دقیقه و 19 ثانیه | هادی کریمی | نظرات ()

Sara