تبلیغات


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه


✖دنیا اگـــــﮧ تنهام گذاشت ،

تـــُ {}

منــ ــو انتــפֿـاب ڪـــלּ . . .! ✖


http://upload7.ir/images/79767052208009282039.jpg

020
Oo ... چیزے نمیخوآهمــــ جُز ....

Oo ... یڪ اُتآق تآریڪــ

Oo ... یڪ موسیقے بے ڪلآґ

Oo ... یڪ فِنجآטּ قَهوهـــ بہ تَلخے زَهر !

Oo ... وَ خوآبے بہ آرآمے یڪـ مَـــرگـــ هَمیشــگے ....!


http://upload7.ir/images/58303884266104957536.jpg

020

آدمــ بایـد یــڪے رو داشتــہ باشـــہ (!)

وقتـے دلش گرفتــہ بہش زنگ بزنــہ . . .

و براش پشت گــوشے آهنگ بذاره ...

یــڪے ڪــہ وقتــے نباشـہ ، دلشــوره بگیرے.

یــڪے ڪـہ نبـودنش بشه دلیل غمباد ِعصرهاے پاییزے (!)

یــڪے ڪـہ نفســہـاش تنـہـا دلیل نفس ڪشیـدنت بشـــہ

اونقـدر ڪــہ وقتے نیست ، نفست بنـد بیاد …

اصلا" بایـد یــڪے باشـہ وقتے میگے دلم گرفتــہ ،

بگــہ قربوלּ دل گرفتــہ ات . . . / .http://upload7.ir/images/26282917201065065289.jpg
020

(є) ◄╫ما فڪـر مـﮯڪُنیـґ بَـבتـریـטּ╫►

(ø) ◄╫בَرב اَز בَسـت בآבَטּ ِ ڪَسیـﮧ ╫►

(Ħ)◄╫ ڪـﮧ בوستـش בآریـґ╫►

(ẳ) ◄╫اَمّـا حـَقیقَـت اینـﮧ ڪـﮧ ╫►

(d) ◄╫اُز בَسـت בآבَטּ ِ פֿــوבمـوטּ ، ╫►

(£) ◄╫و اَز یــآב بـُرבَטּ ِ ایـטּ ڪـﮧ ڪـﮯ هـَستیـґ╫►

(§) ◄╫و چقـَבر اَرزش בآریـґ …╫►

(є) ◄╫گـآهـﮯ وَقتـها פֿـیلـﮯ בَرבنـآڪ تَـره╫►


020
http://upload7.ir/images/21667745594374610872.jpg

020020020020020020

http://static.cloob.com/public/user_data/club_advert/20/58541_2687.gif

020020020020020020


http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ7zpURVJgYxEG4ZDoUhrvMiVCG4lUzoUbw1t5eG0EyCmSrnyMd

6213***0930
خدایا. . .دلم مرهمی میخواهدازجنس خودت،نزدیك،بیخطر،بخشنده. . .بی منت


1207***0913
دریاباش تابعضی ازباتوبودن لذت وبرخی که لیاقت تورا ندارند درتو غرق شوند3797***0933
کاش تلخی زندگی کمی الکل داشت،شاید مستمان میکرد و درد را نمی فهمیدیم..


6213***0930
اگر خداوندبرروی زمین زندگی میکردمردم شیشه های پنجره خانه اش رامیشکستند6213***0930
گاهی باران همه دغدغه اش باغچه نیست،گاهی ازغصه تنهاشدنش میبارد.4424***0936
دلت رابه کسی نسپار!!امروزمردم ازسپرده سودمیخواهندهمین........!!!!


Avazak.ir Line2 تصاویر جداکننده متن (1)


/’̿’̿ ̿✖ اِمــ ـضـــ ـآ ✖/’̿’̿ ̿

(•̪●)✖✖[̲̅H̲̅][̲̅A̲̅][̲̅D̲̅][̲̅I̲̅][̲̅T̲̅][̲̅A̲̅]_[̲̅K̲̅][̲̅T̲̅][̲̅A̲̅][̲̅Z̲̅][̲̅7̲̅][̲̅3̲̅]✖✖(•̪●)+ 23 اردیبهشت 92 | ساعت 00 و 13 دقیقه و 06 ثانیه | هادی کریمی | نظرات ()

Sara