تبلیغات


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانهhttp://www.axgig.com/images/54044444935716439255.jpg


http://s3.picofile.com/file/7509466127/7.jpg    http://s3.picofile.com/file/7614417953/8.jpg     http://s2.picofile.com/file/7574917953/10.jpgگآهی دِلــَت نــِمیخوآهــَد . . .؛

دیــروز رآ بِه یآد بــیآوَری . . .؛

اَنگــیزه ای بــَرایِ فــَردآ هـَم نــَدآری . . .!!!
...
وَ حآل هــَم کِه . . .؛

گآهی فــَقــَط دِلــَت میخوآهــَد . . .؛

زآنوهایــَت را تــَنگ دَر آغوش بــِگیری . . .؛

وَ گوشــِه ای اَز گوشــِه تــَرین گوشـِه ای کِه می شــِنآسی . . .؛

بــِنـِشینی وَ فــَقــَط نــِگآه کــُنی . . .!!!

گآهی دِلگــیری . . . ؛

شآیــَد اَز خودَت


http://axgig.com/images/76410055847177363967_thumb.gif    http://s1.picofile.com/file/7683588816/emily_g1rl_7_.jpg


http://www.axgig.com/images/51349932235985343597.jpg

هیچـــ کســ
ویرانی ام را حســـ نکرد
روز رفتنــــــــت را به خاطــــــــــر داری ؟
کفــــــش هایــــت را بغل کــــــــرده بــــودی..
مبـــــادا صدایـــــش گوش هایـــــم را آزار دهـــــــــد ! ! !
نـــــوک ِ پا ، نـــــوک ِ پا دور شــــدی
از همیـــــن گوشــــهـ کنــــار..
و امــــــــروز
بی ســــــر و صـــــــــدا پیدایـــــت شد
تـــــا بــــه رخ نکشـــــــــی اشتباهاتـــــــــــــم را
ایـــــن بـــــار کفــــش هایـــــت را می دزدم
مبــــــــــادا فکـــــر ِ رفتــــــــــن به ســـــرت بزنــــــــد ..http://axgig.com/images/51535552588009802761.jpg    http://s3.picofile.com/file/7544871719/8.jpg


دوستم !
پیراهنم را بزن بالا !
کمرم را دیدی ؟
نترس چیزی نیست . . . !
اینها فقط جای خنجرند ، من نفهمیدم در رفاقت چه شد !
تو مواظب باشhttp://www.axgig.com/images/90779654618906561701.jpg


چــِــه خــُــوبْ مـــیــــشُــــدْ تـُـــو هــَــمــــیــــنْ رُوزآ ...


خــــُــدآ مــــیــُــومــَــدُ وُ بـــُـو سـَـــمْ مــــیــــكـَـــرْدُ و


بــَــعْــــدْ مــــیــــگــُــفْــــتْ:


ایــــن چــَــنـْـــدْ وَقـْـــتْ دآشْــــتـَـــمْ بــــآهــــآت شـُـــوخــــی مــــیــــكــَــرْدَمْ...


بــِــبــــیــــنـَـــمْ جــَــنــْــبـَـــشــُــو دآری یــــآ نــَــه... :http://s1.picofile.com/file/7496054622/emily_love_6_.jpg    http://icon.avazak.ir/images/love/Avazak.ir3612.jpg


قلـــــــــه قـــــــــاف که سَهــــــل اســــت

مـَـــن قُلّـــــــه کــــــــــاف و لـــــــــــام و میـــــــــــم و نــــــــــون و واو را هَم

بخاطــــــرَت فَــــتح می کُنـــم ،

امّـــــا تو مـــــــَـــــــــرد باش...

اگــــــــر سُـــــراغ نگاهَــــــت را گرفتـــَــند ،


بگــــــــو
که واگــُـــــــذار شــُــــد...

http://www.axgig.com/images/38528698652496387519.jpg

امــــــان از اینـــــ بویــــــ پاییـــــــز و آسمـــــــــــانــــ ابریـــــ

کهــــ آدمـــــ نهــــ خودشـــــــــ میـــدانــــد دردشـــ چیســــت

و نهـــ هیچ‌کســــ دیگریـــــــ ...

فقطـــ میدانیـــــ کهـــ هـــر چهـــ هـــوا سردتـــــر میشــــود

دلتــ آغوشـــ گرمتریـــــ میــــ خواهــــد ...!!!


http://www.blogfa.com/photo/r/rofhnjoon.jpg


کل ِدنیا را هم کـہ داشتہ باشــے ...

باز هم دلت میخواهد...

بعضــے وقتها .. فقط بعضــے وقتها ...

براے یـک لحظہ هم کـہ شده ...

همہے ِدنیاے ِیــک نفر باشــے


http://www.axgig.com/images/25365196178452243091.jpg

 من بــَرای تو چَتـ ـری بیش نـَبودمـ ،

بــــاران کِه تَمامـ شــُد فراموشـــمـ کـَردی . . .

 تو تنهـ ـا همـ قدمـ ِ بارانـ ـی میخواستـ ـی !

  امّا . . .

 من خـود ِ بــــــــاران شــُدمـ بــَعد از آن !چـِـه پُـر جُـرأت و مَغْرور مـی شَـود دَر بْـرابَـرتْ ؛

کّـسْـی کِـه مْـی فَـهْمَد :

اَز تـَهِ دِلْ دُوسْـتَشْ داری ... !!http://www.h2un.com/uploadcenter/uploads/07-2012/PIC-103-1341443448.png       http://www.h2un.com/uploadcenter/uploads/07-2012/PIC-585-1341443449.png


مـے گـویَند روزے اَست بـــہ اِسـم قـیـامَتـ

یـوم الـ ـحِسـاب   

  کـــہ آن روز هَـمـــہ بـآیَـد

   جَ ـواب پـَسـ بـ ِدَهـَند

       جـالبـ اَست

  جَ ـوابـ  ـپَس دادَن آن روز ِ تـ ـو

چ ـــہ بـ ِ دَرد حـال مَن مـ ـے خـورَد؟


http://icon.avazak.ir/images/love/Avazak.ir819.jpg  http://icon.avazak.ir/images/love/Avazak.ir4715.jpg  http://icon.avazak.ir/images/love/Avazak.ir4704.jpg


Avazak.ir Line2 تصاویر جداکننده متن (1)


http://static.cloob.com/public/user_data/club_advert/20/58541_2687.gif
’̿’̿ ̿✖ اِمــ ـضـــ ـآ ✖/’̿’̿ ̿

(•̪●)✖✖[̲̅H̲̅][̲̅A̲̅][̲̅D̲̅][̲̅I̲̅][̲̅T̲̅][̲̅A̲̅]_[̲̅K̲̅][̲̅T̲̅][̲̅A̲̅][̲̅Z̲̅][̲̅7̲̅][̲̅3̲̅]✖✖(•̪●)


+ 31 تیر 92 | ساعت 23 و 52 دقیقه و 02 ثانیه | هادی کریمی | نظرات ()

Sara